Suomen Dan-Kollegio

Graduointiin valmistautuminen

Päävalikko

Paluu

       

 

 

Vyökokeeseen tulijan valmistautumisen osa-alueet voidaan jakaa vaikkapa seuraavan mallinnuksen mukaan. Tämä on ohjeellinen esitys, joka yksityiskohdiltaan ei sido graduointitapahtumaa. Yksittäisen graduointitapahtuman sisällön määrittää graduoija(t). Tämän esityksen tarkoituksena on edesauttaa kokelasta valmistautumaan kokeeseen ymmärtämällä, mitä asioita ja miten asioita esitetään ennen vyökoetta ja vyökokeen aikana:

 

A. Aktiivinen judon harjoittelu ennen vyökoetta
         - Tatamiharjoittelu
         - Kilpaileminen
         - Kataharjoittelu ylemmissä vyöarvoissa
         - Muu judotaitoja edistävä toiminta ( tuomari-, valmennus-, jne toiminta )
        
B. Vyökokeeseen osallistumisen edellyttämä valmistautumistyö
      - Tarkista, että seuravelvoitteesi ovat kunnossa ( jäsenmaksut jne...)
        - Täytä graduointilomake
        - Hanki lomakkeeseen valmentajan puolto
      - Ruskeaa ja korkeampia vyöarvoja suorittaessasi hanki seuran puolto
        - Maksa graduointimaksu
        - Mustilla vöillä tulee olla maksettuna Dan-Kollegion jäsenmaksu
      - Toimita asianmukaisesti täytetty lomake seuraan/aluegraduoijalle/...
C. Valmistautuminen varsinaiseen vyökokeeseen ( ohjeellinen jako )
      - Tule graduointiin VALKOINEN, puhdas judogi päälläsi
      - Vyökokeessa kysytään asioita pääsääntöisesti seuraavan ohjelman mukaan:
              - Vyökoe aloitetaan esittämällä kata tai katat
              - Seuraavaksi kokelas esittää oman/omat tokui-wazansa ( liikkeestä )
                    - Uken roolitus tekniikkasuorituksissa
                    - Mahdollisesti esitettävä tokui-wazojen toimivuus randorissa
              - Muut pystytekniikkaosuudet
              - Renraku- ja Gaeshi-wazat 
              - Ne-waza-tekniikat
                     - Osaekomi-, shime- ja kansetsu-wazat
                     - Hyökkäykset, torjunnat, kombinaatiot
              - Ylempien vyöarvojen graduoinneissa kyselyryhmänä opettaminen
              - Graduoitavan vapaavalintainen osuus esittää vielä haluamiaan tekniikoita
         - Palautteen antaminen graduoitavalle etenkin ylempien vyöarvojen osalta